AFAD İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE DEPREM TATBİKATI YAPTIK

Türkiye; coğrafi yapısı, topografik ve iklimsel özellikleri nedeniyle doğal afetlerle sıklıkla karşılaşan bir ülkedir.
Çanakkale Koleji öğrencileri, başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen doğal afetlerin çeşitlerini; bu doğal afetlere yönelik olarak afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışların neler olduğunu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri Erdem GÜMÜŞ ve Engin DEMİRCİ’nin vermiş oldukları seminerle öğrendiler. Sonrasında yapılan deprem tatbikatında öğrencilerimiz, edindikleri bilgileri kullanma fırsatı buldular. Depremden korunma ve bina tahliye uygulamalarını başarıyla gerçekleştiren öğrencilerimiz okulumuzun toplanma alanında yerlerini aldılar.
AFAD yetkililerine teşekkür ediyor, afetsiz günler diliyoruz.