Çanakkale Deniz PEM Müdürlüğüne Gezimiz

    Çanakkale Özel İlkokulu 4. sınıf öğrencileri olarak “Bulunduğumuz Mekan ve Zaman” teması kapsamında “Coğrafi ve sosyal koşullar insanın yaşamında değişime neden olur? ” ana fikri doğrultusunda göç ile bağlantılı kavramların daha iyi kavratılması amacıyla Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğüne inceleme gezisi düzenledik.
Gezi süresince deniz polisi görevlerinin neler olduğunu, kullandıkları malzemeleri, eğitim alanlarını, verilen eğitimleri ve Çanakkale’mize katkılarını öğrendik.
Karşılamadan ayrılışa kadar emeği geçen başta Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdür Vekili Sayın Adnan YENİCİ’ye ve görev alan tüm personele Çanakkale Özel İlkokulu 4. sınıf öğrencileri olarak teşekkür ediyoruz.

Çanakkale Özel İlkokulu 4. Sınıf Öğrencileri