“Atatürk Çanakkale’de“

         12 Kasım 2019 Salı günü Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü Akademisyenlerinden Sayın Doktor Mithat ATABAY okulumuz Konferans Salonunda öğrencilerimize, “Atatürk Çanakkale’de “isimli bir sunum gerçekleştirdi.
Düşünce tarihi, kültür tarihi, dış politika, Çanakkale Savaşları, Çanakkale Şehir Tarihi ile Balkanlar ve Ortadoğu konusunda bilimsel çalışmaları ,çeşitli bilimsel dergi, popüler süreli yayın ve gazetelerde beş yüzden fazla tarih alanında yayınlanmış makale ve yazıları ile röportajları, tarih alanında yayımlanmış bilimsel 53 kitabı bulunan değerli hocamız öğrencilerimizle özellikle Çanakkale’nin Cumhuriyet tarihindeki önemini belirten bir söyleşi gerçekleştirdi. Ardından öğrencilerimizin, Sayın Mithat ATABAY’a ait olan kitapları yazarımıza imzalatma şansını elde ettiler.
        Öğrencilerimizi bir dünya vatandaşı yapma yolunda her gün titizlikle çalışan, dününü, bu gününü ve yarınını bilen bireyler yetiştirmenin önemini çok iyi bilen Çanakkale Koleji ailesi olarak bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz.
#çanakkalekoleji
#geleceğebiradımöndebaşlamakiçin