IB İlk Yıllar Programı

ÇANAKKALE ÖZEL İLKOKULU PYP ADAY OKULUDUR

Çanakkale Özel İlkokulu  Uluslararası Bakalorya Kurumu (IBO) İlk Yıllar Programını (PYP) uygulayan  yetkili  IB DÜNYA OKULU  olmayı hedefleyen bir aday okuldur.*

 

Uluslararası Bakalorya Okulları, zorlayıcı, yüksek nitelikli ve güçlü bir vizyona** sahip uluslararası  eğitim programı sunarak;  çeşitli ve kapsamlı bir öğrenci topluluğunun eğitim ve  öğretimini geliştirmeyi amaçlayan  ortak bir felsefeyi  paylaşmaktadır.

*Sadece IB tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar IB’nin dört programından birinde (PYP,MYP,DP ,IBCC) hizmet vermeye hak kazanırlar. Adaylık statüsü okulun yetkilendirme alacağını kesinleştirmez.

** IB Misyon Bildirgesi

Uluslararası Bakalorya (IB), kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar.

Bu amaçla kuruluş; uluslararası geçerliliği olan üstün eğitim programları ve titiz ölçme-değerlendirme programları geliştirmek için okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapar.

Bu programlar, dünyanın her köşesinden öğrencileri, kendinden farklı olanların görüşlerinin de doğru olabileceğini anlayan, aktif, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder.

IB programları hakkında detaylı bilgi için www.ibo.org

IB İlk Yıllar Programı uygulamayı hedefleyen okullar, en az iki yıllık  adaylık sürecinden sonra, standartların karşılanıp karşılanmadığını değerlendiren uluslararası denetmenlerin ziyaretleri sonucu ile yetkili IB Dünya Okulu olmaya hak kazanmaktadırlar.