Ortaokulda Eğitim – Öğretim

 

 


 

EĞİTİM MODELİMİZ

 • Çanakkale Koleji; öğrencilerine bilimsel düşünceye sahip araştırma, sorgulama, merak uyandırmayı teşvik eden öğrenme ortamları sağlar.
 • Çanakkale Koleji; öğrencilerinin, zihinsel, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimine odaklanmıştır.
 • Çanakkale Koleji; öğrencilerinin, öğretmenlerinin ve ailelerinin gereksinimlerini karşılamaya çalışır,gelişimlerini destekler. Bu amaçla Mentor öğretmenlik sistemini uygular.Mentor öğretmenlik sistemindeöğretmen öğrencinin deneme sınavı sonuçlarını değerlendirir, öğrenci ile birlikte TEOG sınavları için hedef puan belirler, sınavlardan sonra hedeflediği puana ulaşıp ulaşmadığını değerlendirir, öğrenci belirlenen hedefe ulaşamadıysa nedenlerini sorgulayarak ihtiyaçları belirler ve yeni hedef belirleme konusunda öğrenciyi motive eder. Mentor öğretmenler yüz yüze görüşmelerde ya da telefon görüşmelerinde velileri yaptıkları çalışmalar konusunda bilgilendirirler.Rehber öğretmenler de Mentor öğretmenlerle ayda bir yaptıkları bireysel görüşmelerde öğrencilerle ilgili bilgi alışverişinde bulunur ve yapılacak çalışmaları birlikte planlarlar.
 • Çanakkale Koleji; sağlamış olduğu eğitim-öğretim ortamları ile bireylerin desteklenmelerini, saygıyı yaşama ve yaşatmalarını ve toplumla paylaşmalarını sağlamaktadır.
 • Çanakkale Koleji eğitim programı, her bireyin bilgilerini ve akademik becerilerini kullanmasına fırsat verir.
 • Çanakkale Koleji öğrencileri, kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenen ve öğrenmeyi hedef alan öğrencilerdir.
 • Çanakkale Koleji öğrencileri, ulusal ve evrensel değerlere saygılı olarak yetişmektedirler.

Nitelikli bir eğitim için gerekli tüm altyapının eksiksiz sağlandığı, güçlü eğitim kadrosu ve teknolojik imkanlarıylaÇanakkale Kolejinde her branş, kendini ileriye taşıyacak eğitim modellerini uygulanmaktadır.

 

 


 

 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Okulumuzun PDR çalışmalarının temelinde ‘Gelişimsel Rehberlik Anlayışı’ hakimdir. Gelişimsel Rehberlik; sorun yönelimli, iyileştirici ve önleyici rehberliği kapsayan, bireyin gelişimini etkileyen tüm eğitim – öğretim çalışmalarını kapsamaktadır.  Öğrencilerin okula ve çevreye etkin olarak uyum sağlamaları, potansiyellerini tam olarak kullanarak okul başarılarını arttırmaları, kendilerini tanımaları,  başkalarını anlamaları ve kişiler arası iletişim becerilerini arttırabilmeleri için olumlu tutum ve davranışlar geliştirmelerinde onlara destek olmakta, eğitsel ve mesleki kararlar alabilmeleri için gerekli olgunluğa ulaşmalarını hedeflemektedir.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

1. Bireysel / Grup Psikolojik Danışma ve Rehberlik
2. Eğitsel Rehberlik
3. Mesleki Rehberlik

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

1. Bireysel / Grup Psikolojik Danışma ve Rehberlik
2. Veli Eğitim Seminerleri
3. Veli Paylaşım Toplantıları

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR ŞÖYLE SIRALANABİLİR:

 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
 • Test Çözme Teknikleri
 • Sınav Kaygısına Yönelik Çalışmalar
 • Eğitsel Grup Çalışmaları
 • İlgi ve Eğilimlerin Keşfi
 • Başarı Takip Çalışmaları
 • Çatışma Çözme Çalışmaları
 • Okula Uyum Süreci
 • Sınıf Dinamiklerini Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar
 • Duygusal ve Sosyal Sorun Alanları
 • Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Bu Döneme İlişkin Sorun Alanları
 • Arkadaş İlişkileri
 • Teog Süreci

Veli ve Öğretmene Yönelik Çalışmalar;
Okullarımızda eğitsel etkinlikler sadece öğrencilere yönelik değil, velilere ve öğretmenlere de yönelik  sürdürülmektedir. Öğretmenler ve veliler; öğrencinin eğitsel gelişim süreci hakkında bireysel / grup görüşmeleri, seminerler, konferanslar ve bültenler yoluyla bilgilendirilir.

 SEMİNER VE KONFERANSLAR

Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bilgilendirme ve kişisel gelişim amaçlı sohbet toplantıları, seminerler ve konferanslar düzenlenir. Bu çalışmalar öncelikle ihtiyaç duyulan konularda yapılır.    

Seminer ve konferansları sunan uzman konuklarımız; Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümlerimiz tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenir.