Neden Çanakkale Özel Ana Sınıfı


“ÇOCUKLAR GELECEĞİNDİR”

Ana sınıfı binamız Çanakkale Koleji kampüsü içinde, anaokulu şartlarını sağlayan ayrı bir binada hizmet vermektedir.Kampüsümüzün sahip olduğu orman ve açık alanlar,  eğitim sürecimizde doğal  eğitim ortamı olarak değerlendirilmektedir.

v  Ana sınıflarımızda sınıfların oluşumu aşamasında çocuklarımızın yaşları ve doğum ayları göz önünde bulundurulur; karışık yaş grupları aynı sınıfta yer almaz.

v  Sınıflarımızda  okul öncesi eğitimi lisans mezunu öğretmenle çocuk gelişimi ve eğitimi mezunu yardımcı öğretmen olmak üzere iki öğretmen görev yapmaktadır.

v  Branş derslerimize  (İngilizce, müzik, beden eğitimi, seramik, halk oyunları, görsel sanatlar) okulumuzun kadrolu branş öğretmenleri girmektedir.

v  Çocuklarımızın kendilerini tanımalarını, okula ve çevreye uyum sağlamalarını, ayrıca ilkokula hazırlanmalarını, öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirmelerini, aile ve topluma yönelik farkındalık ve duyarlık kazanmalarını amaç edinen ve buna yönelik çalışmalar yapan psikolojik danışmanız ve rehberlik birimimiz bulunmaktadır.

v  Çocuklarımızın enerjilerinin tüm gün bir sınıfta sıkışmaması amacıyla her branş dersi bina içerisinde derse özgü materyallerle donatılmış ayrı dersliklerde yapılmaktadır.

v  Anaokulumuzda yoğun bir İngilizce dil eğitimi uygulanmaktadır.4 yaş grubu haftada 10 saat , 5 ve 6 yaş gruplarımız 12 saat İngilizce dil eğitimi almaktadır.

v  Ana sınıflarımızda ulusal eğitim programına ek olarak;  OrffSchulwerkyaklaşımı ,  perküsyon yöntemi  ve  GEMS(Matematik ve Fende Büyük Buluşlar) gibi çağdaş eğitim programları uygulanarak program zenginleştirilmektedir.

v  Anasınıflarımızda uygulanan program ve yapılan etkinliklerleAtatürk’ün bugünlerimiz ve yarınlarımız için yaptıklarının bilincinde, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ülkesine ve milletine gönülden bağlı, milli değerlerini koruyup yaşatmayı amaç edinen, erken yaşta bu bilince sahip olan; nitelikli, ahlaklı, sorgulayan, eleştiren ve yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

v  Çocuklarımıza sağlıklı ve güvenli bir yaşam sunmak amacı ile okul hemşiremiz anasınıflarımıza da hizmet vermektedir.

Anaokulumuzda Beden Eğitimi

 

Anaokulumuzda Görsel Sanatlar Eğitimi

 

Anaokulumuzda Müzik Eğitimi

 

Anaokulumuzda Seramik Eğitimi