Laboratuvarlarımız

Çağımızdaki hızlı değişimlerin temel dinamiği bilim ve teknolojinin ışığı altında Çanakkale Özel İlköğretim Okulu ve Özel Lisesi’nde fen eğitimi, ana sınıfından başlayıp lisenin son sınıfına kadar devam etmektedir. Öğrencilerimiz bu sayede doğadaki olay örgülerini neden sonuç ilişkisine göre değerlendirmekte, analitik düşünme ve görsel becerilerini geliştirmektedirler. Fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi derslerimizin uygulamalarının modern ve rahat bir ortamda gerçekleşmesi amacıyla, fen bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji laboratuarları en ileri teknoloji ve deney malzemeleri ile donatılmış olup öğrencilerimizin, ders öğretmenlerinin gözetiminde  bireysel projelerinde de  kullanımlarına uygun şekilde düzenlenmiştir.

FEN  BİLGİSİ LABORATUVARI:

Fen Bilgisi Laboratuarı, ana okulu dahil tüm ilköğretim sınıflarımızın kullanımına sunulmuştur. Her hafta hazırlanan haftalık çalışma programına uygun olarak öğrencilerimiz deneylerini öğretmenlerinin gözetiminde grup çalışması ve bireysel çalışmalar şeklinde yaparlar. Laboratuarımızda bulunan  fen bilgisi deney malzemelerinin yanı sıra cansız organizma örnekleri, deneylerimize ait asetatlar ve tablolar, video dökümanları etkin ve çağdaş fen bilgisi öğretiminin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.  

FİZİK LABORATUVARI:

Fizik dersi yıllık müfredat programında yer alan deneyler, fizik aboratuvarımızda grup çalışması veya bireysel çalışmalara uygun olarak öğrenci merkezli eğitimi hedef alarak gerçekleştirilir. Ayrıca, deneylere ve ders konularına destek sağlamak amacıyla bilgisayar destekli deney simülasyonları, tepegöz ve asetatlar, video kasetler gibi görsel ve işitsel tüm araç ve gereçler fizik laboratuarı bünyesinde öğret- menlerimiz tarafından kullanılmaktadır.

Öğretim yılı sonunda hazırlanan Bilim Şenliği’ne yönelik fizik projeleri ve bilim çalışmaları da bu laboratuvarda  oluşturulmaktadır.

KİMYA LABORATUVARI:

Kimya laboratuarımızda, lise 1, 2, 3 sınıfı öğrencilerimiz ders müfredat programlarında bulunan deneyleri öğretmenleri eşliğinde grup çalışması ve bireysel çalışmalar şeklinde işlemektedir. Deneylere ve derslere yardımcı olması maksadıyla laboratuarımızda tepegözle asetat gösterimi, video ve  diğer görsel-işitsel dokümanlar ve araçlar bulunmaktadır. Bu laboratuarımızda, bilim şenliğimiz kapsamında hazırlanan proje ve sunumlar için öğrencilerimiz kimya öğretmenleri eşliğinde çalışma yapabilmektedirler.

BİYOLOJİ LABORATUVARI:

Biyoloji öğretmeni tarafından yürütülen biyoloji laboratuvarında tüm lise sınıflarına yönelik yıllık ders müfredat programında yer alan deneyler, canlı-cansız organizma incelemeleri, video-vcd belgesel gösterimleri, insan sağlığı konusunda doktorların rehberlik  çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bilim şenliğimize yönelik proje çalışmaları da bu laboratuvarda öğretmenimiz gözetiminde hazırlanmaktadır. Ayrıca okulumuz bahçesinde bulunan meteoroloji istasyonumuzda günlük ölçümler yapılıp,öğrenci ve öğretmenlerimiz bilgilendirilmektedir.

 


 

BİLGİSAYAR LABORATUVARI:

1996 yılında eğitim ve öğretim hayatına merhaba diyen Çanakkale Koleji’nde 1997 yılı bilgisayar laboratuvarı ve bilgisayar alt yapısının kurulduğu yıldır.

Bilgisayar laboratuarımızda 19 adet mültimedya bilgisayar bulunmaktadır. Bilgisayarlarımız yerel ağla birlikte, özel ortak görüntü aktarım sistemi ile de birbirine bağlıdır. Tüm bilgisayarlarımız günümüzün gözde bilgi ağı Internet’e sürekli açık bulunmaktadır.

Ana sınıfında başlayan bilgisayar okur-yazarlığı eğitimi, sınav hazırlıklarının yoğunluk kazandığı 8. ve 11. sınıflar hariç tüm sınıflarımızda devam etmektedir.

Ayrıca ilköğretim ve lise sınıflarımızın tüm dersleri ile ilgili mevcut bilgisayar destekli eğitim programları incelenip uygun görülenler kullanıma sunulmaktadır.

Kısacası, laboratuvarımız teorinin pratiğe, görerek ve uygulayarak dönüştürüldüğü, teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı bir birimdir.

BİLGİSAYAR EĞİTİMİ

Bilgisayar okuryazarlığı günümüzde büyük bir öneme sahiptir. Öğrencilerimiz bunun bilinci içerisinde yaş ve seviyelerine uygun konularla donatılıyor. Büyüdükçe bilgisayarın bir oyun oynama aracı olmadığını anlıyor ve birçok işimizi bu araç sayesinde gerçekleştirebiliyoruz.

Bu da bizim bilgisayara bakış açımızı etkiliyor. Seviyelerine göre işlenen konular öğrencilerimizin kendilerine olan güvenini geliştirerek onların ufkunu açıyor.

Öğrencilerimiz birçok derslerini de yine bilgisayar üzerinden işleyip projelerini ve ödevlerini hazırlıyorlar. Bilgisayar denince ilk akla gelen: internet kullanımı, aranılan bilginin en kısa zamanda bulunması ve internet kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardır.

BT – BDE – ETKİLEŞİMLİ EĞİTİM

1997 yılında, Bilden Eğitim Programları tüm serilerinin okulumuz öğretim sistemine katılmasıyla başlayan bilgisayar destekli eğitim çalışmalarımız, geçen yıllar ve gelişen yazılım teknolojisine paralel olarak, İngilizce eğitim serilerinin en kapsamlısı olan English Plus, ilköğretim ve lise derslerini kapsayan Elit Class, lise derslerinin ve üniversite hazırlık konularını kapsayan Akademedia 99 ve takipçisi Vitamin ders destek programları serileri etkin olarak kullanılmaktadır.

Amacımız hiçbir konunun anlaşılmadan geçilmemesi, yapılması zor veya tehlikeli olan deneylerin ve uygulamaların bilgisayar ortamında benzetim yoluyla gösterilebilmesidir. İhtiyaçlarımız doğrultusunda BDE çalışmalarımızda kullanılacak çeşitli materyaller, programlar okulumuzda da üretilerek kullanılabilmektedir.

Okulumuzda bir adet bilgisayar laboratuvarı ve dört adet görsel-işitsel öğretim araçlarıyla güçlendirilmiş çok amaçlı sınıfımız bulunmaktadır.

Bu sınıflarımızdan biri, çok önem verdiğimiz yabancı diller eğitiminde kullanılmak üzere yabancı diller bölümüne tahsis edilmiştir. Türk ve yabancı uyruklu dokuz uzman öğretmenden oluşan Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı zengin materyal ve donanımıyla yabancı dil eğitimini en iyi ve verimli şekilde yerine getirmektedir. Yabancı dil derslerinde çoklu zekâ kuramı kurallarına uygun, öğrenci merkezli, çağdaş öğretim metotları kullanılmaktadır. Bilgisayar, projeksiyon, video, DVD, tepegöz, teyp vb. araçlarla donatılan sınıfımız, değişik ve sıcak ortamıyla farklı bir yapı oluşturmaktadır.

Diğer branşların kullanımına sunulmuş olan sınıfımızdan biri fen bilimleri laboratuvarımıza Kurulu durumdadır ve ilköğretim 4. ve 5. sınıfların derslerinde destek amacıyla kullanılmaktadır.

Bir diğer sınıfımız Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümü hizmetindedir.

Genel amaçlı kullanım için ayrılan sınıfımızda diğerleri gibi bilgisayar ve sürekli internet bağlantısına sahiptir. Sınıflarımızda ayrıca etkileşimli eğitimin zirvesi kabul edilen Akıllı Tahta donanımı mevcuttur.

Eğitim ve belgesel içerikli DVD, video kasetlerimiz ve internetten özenle derlenenen materyaller öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır.