Eğitim Anlayışımız

Felsefemiz:

ilkelerÇanakkale Koleji öğrencilerine bilimsel düşünceye sahip araştırma, sorgulama, merak uyandırmayı teşvik eden öğrenme ortamları sağlar.
Çanakkale Koleji öğrencilerinin, zihinsel, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimine odaklanmıştır.
Çanakkale Koleji öğrencilerinin, öğretmenlerinin ve ailelerinin gereksinimlerini karşılar ve gelişimlerini destekler.
Çanakkale Koleji sağlamış olduğu eğitim-öğretim ortamları ile bireylerin şefkat görmelerini, desteklenmelerini, saygıyı yaşama ve yaşatmalarını ve toplumla paylaşmalarını sağlamaktadır.
Çanakkale Koleji eğitim programı her bireyin bilgilerini ve akademik becerilerini kullanmasına fırsat verir.
Çanakkale Koleji öğrencileri kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenen ve öğrenmeyi hedef alan öğrencilerdir.
Çanakkale Koleji öğrencileri ulusal ve evrensel değerlere saygılı olarak yetişmektedirler.

 

İlkelerimiz:

ilkelerimizÖğrenme merkezli olmak;

Her bireyin akademik gelişimini en üst düzeye çıkarmak
Her bireyin kişilik özelliklerinin önemli olduğunu kavramak
Yaşam boyu öğrenmeyi öğretmek
Bireyin ve toplumun birbirine saygı ve sorumluluk ile bağlanmasını sağlamak
Ulusal toplum hizmetini küresel değerlerle bütünleştirmek
Atatürkçülüğü anlayan ve bu felsefeyi yaşayan, yaşatan bireyler yetiştirmek
Farklı olana saygı duymak
Takım ruhunu geliştirmek

Vizyonumuz:

Eğitim- Öğretimdeki başarılı ve öncü uygulamalarımızın sürekliliğini sağlayarak;

İlimizde ve bölgemizde toplumumuzun çağdaş medeniyet düzeyinin gelişimini desteklemek.
“Akıl ve bilim” yolunda öncü bir kurum olarak her öğrencimizi geleceğin lideri olarak yetiştirmek.
Türkiye’ de başarılarından söz ettiren ve uluslararası alanda tanınmış bir kurum olmak.

Misyonumuz:

misyonBilimsel düşünce ışığında; araştıran sorgulayan, sorumluluk sahibi, ulusal ve evrensel değerlere saygılı, Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş, yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Bu hedef doğrultusunda her bireyin bilgi ve becerilerini geliştirip kullanmasına fırsat veren öğrenme ortamları sunar.