İlkokul

Çanakkale Koleji İlkokul Bölümü

Eğitimde Kalite

Çanakkale Koleji bünyesinde bulunan Çanakkale Özel İlkokulu 1996 yılından bu yana demokratik, laik ve Atatürkçü nesiller yetiştirerek ülke eğitimine katkıda bulunmaktadır.

Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler dersleri özel dersliklerde, bilgisayar, video, televizyon, VCD, bilgisayar, tepegöz ve sinevizyon kullanılarak yapılmaktadır. SBS ‘de her yıl il birinciliğini büyük farkla okulumuz almaktadır.

Yabancı Dil

 Okulumuzda, Anasınıfından 8. sınıfa kadar uzman, yerli ve yabancı öğretmenler tarafından yoğun yabancı dil eğitimi verilmektedir. İngilizcenin yanı sıra 4. sınıftan itibaren ikinci dil Almanca eğitimi de verilmektedir. Cambridge Üniversitesinin dünyaca tanınan yabancı dil sınavları ilköğretim sınıflarından itibaren uygulanır.

Gözleme ve Deneye Dayalı Eğitim

Öğrencilerimiz okulumuz bünyesinde bulunan, kütüphanemizden, bilgisayar laboratuarımızdan, resim, iş-teknik, seramik atölyelerimizden, fen bilgisi laboratuvarlarımızdan, kapalı ve açık spor tesislerimizden yararlanabilmektedirler. Tüm uygulamalı dersler uzman branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.Ayrıca yapılan etüt çalışmalarıyla öğrenilenlerin pekiştirilmesine, ödevlerin tamamlanmasına ve çeşitli araştırma çalışmalarına fırsat yaratılmaktadır.

Çoklu Zekâ

 Dilsel zeka, bireysel zeka, mantıksal-matematiksel zeka, sosyal zeka, bedensel-kinetik zeka, müzik zekası, görsel-uzamsal zeka, doğa zekası. Her sınıfta kendilerinde bu zeka türlerinin biri yada birkaçı gelişmiş olan öğrenciler birlikte öğrenim görmektedir.

Bu nedenle öğretmenlerimiz, öğrencilerin özelliklerini dikkate alarak konuları her öğrencinin tam olarak kavrayabileceği biçimde planlayarak öğrenmeyi çok daha keyifli ve kolay hale getirmektedirler.

Sosyal Birey

Çanakkale Özel İlkokulu; öğrencilerinin kişisel becerilerinin ortaya çıkarılmasına öncülük eden, eğitsel kol ve sosyal aktivitelerle dünyaya bakış açılarını genişleten, fen ve teknolojiye yönelik proje çalışmalarına, bale, spor ve müzik etkinliklerine eğitiminde yer veren özel bir kurumdur. Öğrencilerimiz yıl içinde ve sonunda okulumuzda ve okul dışındaki platformlarda, katıldıkları ve sergiledikleri etkinliklerle, akademik disiplinlerde olduğu gibi sosyal alanlarda da çağdaş gençler olarak toplumda fark edilirler.