Fen Lisesi

Çanakkale Koleji Özel Fen Lisesi

Çanakkale Koleji Özel Fen Lisesi olarak amacımız, zekâ düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimize, yeni teknolojileri kullanabilecekleri bilimsel araştırmalar yapabilecekleri ve projeler üretebilecekleri bir ortam sunuyoruz.
Eğitim hedefimiz:
öğrencilerimizi ezberden kurtarıp özümseyerek öğrenen,
aldığı bilgiyi saklamak yerine kullanan,
yalnızca sınavlarda değil; bilim, kültür, sanat, spor gibi her dalla ilgili yarışmalara katılabilme özgüveni veren,
bilgi birikimi yüksek, düşünen ve düşündüklerini ifade edebilen,
evrensel bilgilere açık, bilimsel çalışmalar yürütebilecek vizyona sahip
ve tüm bu kazanımlarını sunabilecek seviyede iki yabancı dil eğitimi olan düşünen ve tartışan bireyler yetiştirmektir.Devamı…