Anaokulu

Okul Öncesi Eğitim Merkezi

Çağdaş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de okul öncesi eğitime büyük önem verilmektedir.. Çocuklar, zihinsel ve kişilik gelişiminin %70’ini 0–6 yaşlarında elde etmektedir. Bu süre içerisinde kazanılan davranış biçimleri, tüm yaşam boyunca etkili olmaktadır.

Bazı Avrupa ülkelerinde bu alanda okullaşma % 100’e ulaşmıştır. Türkiye’de bu oran % 36’lar seviyesindedir. Çocuklarımızı bu aşamada doğru bir eğitimle yönlendirebilirsek geleceklerine büyük ışık tutmuş oluruz

Çanakkale Koleji Yönetiminin, ekonomik kriz ortamına rağmen bu büyük yatırımı, Çanakkale halkının okulumuza duyduğu güveninin bir göstergesi olarak görülebilir.  Devamı….