Anadolu Lisesi

Çanakkale Koleji Özel Anadolu Lisesi

Çanakkale Koleji Özel Anadolu Lisesi olarak amacımız; öğrencilerin, ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda; yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlayacak bir ortam sunuyoruz.
Eğitim hedefimiz:
öğrencilerimizi ezberden kurtarıp özümseyerek öğrenen,
aldığı bilgiyi saklamak yerine kullanan,
yalnızca sınavlarda değil; bilim, kültür, sanat, spor gibi her dalla ilgili yarışmalara katılabilme özgüveni veren,
bilgi birikimi yüksek, düşünen ve düşündüklerini ifade edebilen,
evrensel bilgilere açık, bilimsel çalışmalar yürütebilecek vizyona sahip ve tüm bu kazanımlarını sunabilecek seviyede yabancı dil eğitimi olan düşünen ve tartışan bireyler yetiştirmektir. Devamı…