2. ve 3 SINIFLAR SEÇMELİ KULÜP ETKİNLİKLERİ TANITIM BÜLTENİ

Kulüpler, yaşamın provasıdır; içindeki etkinliklerde öğrenci sosyal ilişki kurmayı, yeteneklerini kullanmayı ve farklı yeteneklerini keşfetmeyi, emeğe saygı duymayı, yapılan her işin önemli olduğunu  kavrar. Benlik gelişimini olumlu yönde etkileyen kulüpler sayesinde öğrenciler kişilikleri içindeki küçük parçaları fark ederler. Öğrenciler ortaya bir ürün koymanın verdiği hazla kendine ve başkalarına güvenmenin mutluluğunu duyarlar. Böylece karar verme ve iş birliği içinde çalışabilme becerilerini geliştirirler.

          Kulüpler, öğrencilerin teorik dersler dışında not kaygısı olmaksızın enerjilerini olumlu yönde kullanabilmelerini sağlar. Öğrencilere boş zamanlarını etkin değerlendirme fırsatı yaratır, planlı çalışma alışkanlığı kazandırır.

           Kulüp çalışmalarında öğrenciler, farklı görüş, anlayış ve çalışmaları hoş görü ile karşılamayı, hatalı olduklarında bunu kabul edebilme becerilerini kazanırlar. Bu çalışmalarda öğrenciler, grupça verilen görevleri tamamlamak için istekli çalışabilme ve içinde bulunduğu gruba karşı sorumluluk duyma becerilerini geliştirirler.

 

İŞLEYİŞ

 • 3. sınıflar seçmeli kulüp etkinliklerine katılırlar.
 • Kulüplerin okul konferans salonunda öğrencilere tanıtımı yapılır.
 • 3. sınıflar için kulüp etkinlik saati her hafta Perşembe günleri 7. Ders saatidir.
 • Okul web sayfasında kulüp tanıtım bülteni yayımlanır.
 • Öğrencilere kulüp tercih formları dağıtılır.
 • Öğrenciler, velileri ile birlikte bülteni inceleyerek istek ve ilgi alanları doğrultusunda kulüp tercih formunu doldurur. Tercih formundaki üç seçeneği de doldurmak zorunludur.
 • Öğrenci tercihleri sınıf öğretmeni, rehberlik servisi ve ilgili müdür yardımcısı tarafından değerlendirilir.
 • Yapılan değerlendirmede amaç her öğrencinin birinci tercihine yerleştirilmesidir; ancak talebin kontenjandan fazla olduğu durumlarda tercih formundaki ikinci ve üçüncü tercihlere bakılarak dağılım yapılacağından tercihlerdeki sıralama önemlidir.
 • Talebin yeterli olmaması halinde bazı kulüpler açılmayabilir. Bu durumda öğrenci, tercih ettiği diğer kulüplerden birine yerleştirilecektir.

NOT:

 • Kulüp tercihleri belirlendikten sonra özel durumlar olmadıkça yıl sonuna kadar kulüp tercihlerinde değişiklik yapılmaz.
 • Her öğrenci kulüp çalışmalarına katılmak zorundadır.
 • On kişinin altında kalan kulüpler açılmayacaktır.

KÜÇÜK GAZETECİLER KULÜBÜ

Kulüp Danışman Öğretmeni: Hayriye ERKUL

Kulüp Hedefleri:

 • Araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirme
 • Analitik düşünme becerilerini geliştirme
 • Küresel ve yerel sorunlara duyarlılığı arttırma
 • Toplumsal yaşamla ilgili farkındalığı arttırma
 • Tarafsız düşünmeyi geliştirme
 • Yazılı ifadeyi geliştirme

Kontenjan:24  öğrenci

 

HOBİ TASARIM KULÜBÜ

Kulüp Danışman Öğretmeni : Seda SOYDAŞ-Tuğçe ÇİÇEKLİYURT

Kulüp Hedefleri:

 • Yaratıcılığı geliştirme
 • El becerilerini geliştirme
 • Tasarım konusuna ilgi uyandırma
 • Hayal gücünü geliştirme

Kontenjan:24  öğrenci

 

STRATEJİ VE AKIL OYUNLARI KULÜBÜ

KENDİ STRATEJİSİNİ GELİŞTİRMEYENLER DİĞER STATEJİLERİN PARÇASI OLURLAR”

Kulüp Danışman Öğretmeni :Büşra GÜLLEBAĞATUR

Kulüp Hedefleri:

 • Öğrencilerin içindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmak, geliştirmek.
 • Öğrencilerin yeniliklere açık olmasını sağlamak.
 • Eleştirel düşünebilme ve takım olarak hareket edebilmek.
 • Zamanı iyi kullanabilme, problem çözme becerisini geliştirebilmek.
 • Belirli konulara odaklanabilme ve koordinasyon sağlayabilmek.
 • Oyunların eğitici ve öğretici yanını keşfedip zevk alabilmek.

Kontenjan:24 Öğrenci

 

İNGİLİZCE ETKİNLİK KULÜBÜ

 Kulüp Danışman Öğretmeni: Simay Birce ER

Kulüp Hedefleri:

 • Öğrencilerimizle görsel ve işitsel materyallerin desteklediği birçok farklı aktivitelerle İngilizceyi sevdirerek içselleştirmelerini sağlamak
 • Amacımız doğrultusunda hazırladığımız etkinliklerle öğrencilerin aktif katılımını sağlayacaktır.
 • İngilizce derslerini destekleyerek , öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak

Kontenjan:24

 

FELSEFE VE DÜŞÜNCE EĞİTİMİ KULÜBÜ

Kulüp Danışman Öğretmeni: Özge BİLİR YETKİN

Kulüp Hedefleri:

 • Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklama,
 • Açıklayıcı ve bilgilendirici konuşabilme,
 • Felsefe ile bilim arasındaki ilişkiyi değerlendirebilme,
 • Konuşurken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat etme,
 • Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurabilme,
 • Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapabilme
 • Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verebilme,
 • Sorgulayarak dinleyebilme becerilerini geliştirmek.

Kontenjan: 16 öğrenci

 

EĞLENCELİ DENEYLER

Kulüp Danışman Öğretmeni: Pervin KURULAR

Kulüp Hedefleri:

 • Öğrencilerimizin bilim, fen ve teknolojiye olan meraklarını arttırmak,
 • Okulda teorik olarak öğrendiklerini hayata geçirmek.
 • Bilgilerin daha sağlam ve kalıcı olmasını sağlamak.
 • Projeler ve buluşlar yapmalarını teşvik etmek, bilim insanlarını ve çalışmalarını öğretmek.
 • Gözlemleme becerilerini geliştirip, çevrelerindeki olaylara daha duyarlı yaklaşmalarını sağlamak.
 • Eğlenceli, keyifli ve kaliteli zaman geçirirken hayal gücümüzü de geliştirmek.
 • Deneyerek elde ettikleri bilgileri unutmayarak , hayatları boyunca hatırlayacakları güzel tecrübeler edinmek.
 • El becerilerini geliştirip grup çalışmasının önemini kavratmak.

Kontenjan:24

 

YAŞAM BECERİLERİ

Kulüp Danışman Öğretmenleri: Zeki GÜDER,-Nevzat KARAKUZ

Kulüp Hedefleri:

 • Zorluklarla başa çıkabilme.
 • Zamanı yönetebilme.
 • Takım çalışması yapabilme
 • El becerilerini geliştirebilme.
 • Çiçek yetiştirebilme.
 • Süsleme

 Kontenjan:18

 

SATRANÇ

Kulüp Danışman Öğretmeni : Remzi BELİK

Kulüp Kriterleri:

 • Planlı hareket etmek isteyenler.
 • Doğru ve çabuk düşünmeyi öğrenmek isteyenler.
 • Kendini ve yeteneklerini daha iyi tanımak isteyenler.
 • Merak duygusunu geliştirip araştırma yapmak isteyenler.
 • Olumsuzluklar karşısında yılmayan, disiplinli çalışmak isteyenler.
 • Kuralları sorgulamayı, anlamayı ve uygulamayı isteyenler.
 • Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğine inanlar.
 • Dikkat ve konsantrasyonu geliştirmek isteyenler.
 • Yaşamın her alanında stratejiler geliştirmek isteyenler.
 • Olaylara farklı açıdan bakmayı öğrenmek isteyenler.
 • Kazananı tebrik etmeyi, kaybedince hoşgörülü olmayı öğrenmek isteyenler.

Kontenjan  : 24

 

GİTAR KULÜBÜ

Kulüp Danışman Öğretmeni: Şeyma GÜRER ÖZOĞUL

Kulüp Hedefleri:

 • Müziksel yaratıcılıklarını gitar çalarak ortaya çıkarma,
 • Müziksel işitme ve ritim duygusunu geliştirme,
 • Nota ve ritim kalıplarını öğrenme,
 • Birlikte çalma becerilerini geliştirme,
 • Çeşitli müzik türlerine ait eserleri tanıma ve çalma.

Kontenjan: 10 Öğrenci

 

FUTBOL KULÜBÜ

Kulüp Danışman Öğretmeni: GÖKSEL BULUT

Kulüp Hedefleri: 

 • Yağ oranını düşürür.
 • Kemikleri güçlendirir.
 • Dayanıklılığı artırır.
 • Psikolojik bir rahatlama yaratır.
 • Kondisyonu artırır.
 • Bacak kaslarını güçlendirir.
 • Formunuzu korumanızı sağlar.
 • Bireysel olmadığı için takım olmayı öğretir.
 • Fair play duygusu oluşturur.

Kontenjan: 12 Kişi

 

 KARİKATÜR KULÜBÜ

Kulüp Danışman Öğretmeni: Tülay CANTÜRK, Melike DOĞAN

 Kulüp Hedefleri: 

 • Karikatüre ilgi duyan öğrencilerin sanatsal üretim yoluyla yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak.
 • Mizah duygularını geliştirerek ilerdeki yıllarda daha hoşgörülü mutlu ve başarılı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak.

Neler yapacağız ?

 • Farklı malzemeler (Tişört, çanta seramik vb.) üzerine karikatür çizimleri,
 • Çizgi romanlar,
 • Mizah köşesi oluşturma,.
 • Konulu karikatür yarışması yapacağız.

Kontenjan: 16 Öğrenci

 

HALK OYUNLARI KULÜBÜ

 Kulüp Danışman Öğretmeni Betül Lale ARAZ

Kulüp Hedefleri:

 • Özgüven duygusu kazandırmak,
 • Bedensel, zihinsel ve motor gelişime katkı sağlamak,
 • Dikkat ve disiplin geliştirmek,
 • Sorumluluk duygusunu geliştirmek,
 • Sosyalleşmeye katkı sağlamak,
 • Ritim duygusunu geliştirmek,
 • Grupla hareket etmeyi sağlamak,
 • Vücudumuzun esnekliğini, çevikliğini ve dayanıklılığını arttırmak,
 • Gücümüzü, kas yapımızı ve koordinasyonumuzu arttırmak.

Kontenjan: 16 Öğrenci