1. SINIFLAR SEÇMELİ KULÜP ETKİNLİKLERİ TANITIM BÜLTENİ

Kulüpler, yaşamın provasıdır; içindeki etkinliklerde öğrenci sosyal ilişki kurmayı, yeteneklerini kullanmayı ve farklı yeteneklerini keşfetmeyi, emeğe saygı duymayı, yapılan her işin önemli olduğunu  kavrar. Benlik gelişimini olumlu yönde etkileyen kulüpler sayesinde öğrenciler kişilikleri içindeki küçük parçaları fark ederler. Öğrenciler ortaya bir ürün koymanın verdiği hazla kendine ve başkalarına güvenmenin mutluluğunu duyarlar. Böylece karar verme ve iş birliği içinde çalışabilme becerilerini geliştirirler.

          Kulüpler, öğrencilerin teorik dersler dışında not kaygısı olmaksızın enerjilerini olumlu yönde kullanabilmelerini sağlar. Öğrencilere boş zamanlarını etkin değerlendirme fırsatı yaratır, planlı çalışma alışkanlığı kazandırır.

           Kulüp çalışmalarında öğrenciler, farklı görüş, anlayış ve çalışmaları hoş görü ile karşılamayı, hatalı olduklarında bunu kabul edebilme becerilerini kazanırlar. Bu çalışmalarda öğrenciler, grupça verilen görevleri tamamlamak için istekli çalışabilme ve içinde bulunduğu gruba karşı sorumluluk duyma becerilerini geliştirirler.

İŞLEYİŞ

 • Sınıf öğrencileri seçmeli kulüp etkinliklerine katılırlar.
 • sınıflar için kulüp etkinlik saati her hafta Cuma günleri 7. Ders saatidir.
 • Okul web sayfasında kulüp tanıtım bülteni yayımlanır.
 • Öğrencilere kulüp tercih formları dağıtılır.
 • Öğrenciler, velileri ile birlikte bülteni inceleyerek istek ve ilgi alanları doğrultusunda kulüp tercih formunu doldurur.
 • Tercih formundaki üç seçeneği de doldurmak zorunludur.
 • Öğrenci tercihleri sınıf öğretmeni, rehberlik servisi ve ilgili müdür yardımcısı tarafından değerlendirilir.
 • Yapılan değerlendirmede amaç her öğrencinin birinci tercihine yerleştirilmesidir ancak talebin kontenjandan fazla olduğu durumlarda tercih formundaki ikinci ve üçüncü tercihlere bakılarak dağılım yapılacağından tercihlerdeki sıralama önemlidir.

Talebin yeterli olmaması halinde bazı kulüpler açılmayabilir. Bu durumda öğrenci, tercih ettiği diğer kulüplerden birine yerleştirilecektir.

NOT:

 • Kulüp tercihleri belirlendikten sonra özel durumlar olmadıkça yıl sonuna kadar kulüp tercihlerinde değişiklik yapılmaz.
 • Her öğrenci kulüp çalışmalarına katılmak zorundadır.
 • On kişinin altında kalan kulüpler açılmayacaktır.

 

HOBİ TASARIM KULÜBÜ

Kulüp Danışman Öğretmeni : Berna Betül GEMİCİ

Kulüp Hedefleri:

 • Yaratıcılığı geliştirme
 • El becerilerini geliştirme
 • Tasarım konusuna ilgi uyandırma
 • Hayal gücünü geliştirme

Kontenjan:24  öğrenci

 

STRATEJİ VE AKIL OYUNLARI KULÜBÜ

KENDİ STRATEJİSİNİ GELİŞTİRMEYENLER DİĞER STATEJİLERİN PARÇASI OLURLAR”

Kulüp Danışman Öğretmeni :Büşra GÜLLEBAĞATUR

Kulüp Hedefleri:

 • Öğrencilerin içindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmak, geliştirmek.
 • Öğrencilerin yeniliklere açık olmasını sağlamak.
 • Eleştirel düşünebilme ve takım olarak hareket edebilmek.
 • Zamanı iyi kullanabilme, problem çözme becerisini geliştirebilmek.
 • Belirli konulara odaklanabilme ve koordinasyon sağlayabilmek.
 • Oyunların eğitici ve öğretici yanını keşfedip zevk alabilmek.

      KULÜP KRİTERLERİ:

 • Planlı ve grup olarak hareket etmek isteyenler.
 • Doğru ve çabuk düşünmeyi öğrenmek isteyenler.
 • Kendini ve yeteneklerini daha iyi tanımak isteyenler.
 • Merak duygusunu geliştirip araştırma yapmak isteyenler.
 • Olumsuzluklar karşısında yılmayan, disiplinli çalışmak isteyenler.
 • Kuralları sorgulamayı, anlamayı ve uygulamayı isteyenler.
 • Üç boyutlu algılama becerilerini geliştirmek isteyenler.
 • Dikkat ve konsantrasyonu geliştirmek isteyenler.
 • Yaşamın her alanında stratejiler geliştirmek isteyenler.

Kontenjan:24 Öğrenci

 

İNGİLİZCE ETKİNLİK KULÜBÜ

 Kulüp Danışman Öğretmeni: Simay Birce ER

Kulüp Hedefleri:

 • Öğrencilerimizle görsel ve işitsel materyallerin desteklediği birçok farklı aktivitelerle İngilizceyi sevdirerek içselleştirmelerini sağlamak
 • Amacımız doğrultusunda hazırladığımız etkinliklerle öğrencilerin aktif katılımını sağlayacaktır.
 • İngilizce derslerini destekleyerek , öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak

Kontenjan:24

 

ORİGAMİ KULÜBÜ

Kulüp Danışman Öğretmeni: Kübra ÖZKAN

Kulüp  Hedefleri:

 • El-göz koordinasyonunu geliştirmek
 • Basit ve iki boyutlu bir kareden üç boyuta geçme becerisini geliştirmek.
 • Yaratıcılıkta sınır tanımama isteğini fark ettirmek.

Kontenjan:24

 

KARİKATÜR KULÜBÜ

Kulüp Danışman Öğretmeni: Ece İRCİ TENAK

Kulüp Hedefleri:

 • El- göz koordinasyonu geliştirmek
 • Küçük kas becerilerini geliştirmek
 • Ufak adımlarla bütün resme ulaşmak,
 • Mizahı tanımak,
 • Olaylara ve kendisine eleştirel bakabilmek ve gülebilmek,
 • Vücut anatomisini ve yüz mimiklerimizi kağıda nasıl aktarabileceğimizi öğrenmek,
 • Kendi karikatür karakterini oluşturmak,
 • Atasözleri ve deyimlerimizi karikatür olarak resmedebilmek,
 • Günlük olayları mizah katarak resmedebilmek,
 • Yaratıcılığımızı geliştirmek,

Kontenjan:20

 

YAŞAM BECERİLERİ KULÜBÜ

Kulüp Danışman Öğretmeni: Kübra ARSLAN-Dilara AVCIBAŞI

Kulüp Hedefleri:

 • El- göz koordinasyonu geliştirmek,
 • Küçük kas becerilerini geliştirmek,
 • Günlük hayatta yapacağı işleri kolaylaştırma,
 • Çocuğun özgüvenini geliştirmek,
 • Öz bakım becerisi kazandırmak,
 • Yaşam alanında gerekli düzenlemeleri yapmasını sağlamak,
 • Temel güvenlik kurallarını kazandır

Kontenjan: 24 Öğrenci

 

PERKÜSYON KULÜBÜ

Kulüp Danışman Öğretmeni: Şeyma GÜRER ÖZOĞUL

Kulüp Hedefleri:

 • Eğlenerek yaratıcılığı ve motor zekayı geliştirecek çalışmalar yapmak,
 • Birlikte çalma alışkanlığını geliştirmek,
 • Dünya müziklerinde kullanılan ritim kalıplarını öğrenmek,
 • Ritim çalgılarını tanımak,
 • Ritim duygusunu geliştirmek.

Kontenjan: 20 Öğrenci

 

HALK OYUNLARI KULÜBÜ

 Kulüp Danışman Öğretmeni Betül Lale ARAZ

Kulüp Hedefleri:

 • Özgüven duygusu kazandırmak,
 • Bedensel, zihinsel ve motor gelişime katkı sağlamak,
 • Dikkat ve disiplin geliştirmek,
 • Sorumluluk duygusunu geliştirirmek,
 • Sosyalleşmeye katkı sağlamak,
 • Ritim duygusunu geliştirmek,
 • Grupla hareket etmeyi sağlamak,
 • Vücudumuzun esnekliğini, çevikliğini ve dayanıklılığını arttırmak,
 • Gücümüzü, kas yapımızı ve koordinasyonumuzu arttırmak.

Kontenjan: 16 Öğrenci