Bilgisayar

1996 yılında eğitim ve öğretim hayatına merhaba diyen Çanakkale Koleji’nde 1997 yılı bilgisayar laboratuvarı ve bilgisayar alt yapısının kurulduğu yıldır.

Bilgisayar laboratuarımızda 19 adet mültimedya bilgisayar bulunmaktadır. Bilgisayarlarımız yerel ağla birlikte, özel ortak görüntü aktarım sistemi ile de birbirine bağlıdır. Tüm bilgisayarlarımız günümüzün gözde bilgi ağı Internet’e sürekli açık bulunmaktadır.

Ana sınıfında başlayan bilgisayar okur-yazarlığı eğitimi, sınav hazırlıklarının yoğunluk kazandığı 8. ve 11. sınıflar hariç tüm sınıflarımızda devam etmektedir.

Ayrıca ilköğretim ve lise sınıflarımızın tüm dersleri ile ilgili mevcut bilgisayar destekli eğitim programları incelenip uygun görülenler kullanıma sunulmaktadır.

Kısacası, laboratuvarımız teorinin pratiğe, görerek ve uygulayarak dönüştürüldüğü, teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı bir birimdir.

BİLGİSAYAR EĞİTİMİ

Bilgisayar okuryazarlığı günümüzde büyük bir öneme sahiptir. Öğrencilerimiz bunun bilinci içerisinde yaş ve seviyelerine uygun konularla donatılıyor. Büyüdükçe bilgisayarın bir oyun oynama aracı olmadığını anlıyor ve birçok işimizi bu araç sayesinde gerçekleştirebiliyoruz.

Bu da bizim bilgisayara bakış açımızı etkiliyor. Seviyelerine göre işlenen konular öğrencilerimizin kendilerine olan güvenini geliştirerek onların ufkunu açıyor.

 

Öğrencilerimiz birçok derslerini de yine bilgisayar üzerinden işleyip projelerini ve ödevlerini hazırlıyorlar. Bilgisayar denince ilk akla gelen: internet kullanımı, aranılan bilginin en kısa zamanda bulunması ve internet kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardır.